Gestalt psihoterapija je psihoterapevtski pristop, ki sta ga Frederick Perls in njegova žena Laura razvila v štiridesetih in petdesetih letih prejšnjega stoletja. Svojo  psihoterapevtsko pot sta oba začela kot freudovska psihoanalitika, kmalu pa sta v teorijo vpeljala načela gestalt psihologije, eksistencialne filozofije in hkrati črpala iz svoje psihološke in medicinske osnovne izobrazbe.  Največja prelomnica v razumevanju terapije je bila v preusmerjanju pozornosti od analitika – opazovalca  k angaziranemu terapevtu, v dialoški odnos med terapevtom in klientom.

Gestalt terapija je tako primerna za delo s široko paleto dozivljanj, izzivov in stisk, tesnobe…. ima tudi učinkovite načine za delo z otroki in mladostniki, uspešna pa je ne le pri delu s posamezniki, pač pa tudi pri parih istega ali nasprotnega spola, skupinah…

Celota (gestalt) posameznikovega obstoja namreč vključuje vpliv in izmenjavo vpliva z vsemi in vsem, kar je v njegovi okolici. V gestaltu ni “nedolznih opazovalcev”. Odgovornost je naravna cena za obstoj, ne pa nalozeno breme. Iz gestalt terapije tako vznika tudi okrepljeno sočutje in spoštovanje – do sebe in do drugih.

Gestalt terapija je tako primerna za delo s široko paleto dozivljanj, izzivov in stisk, tesnobe…. ima tudi učinkovite načine za delo z otroki in mladostniki, uspešna pa je ne le pri delu s posamezniki, pač pa tudi pri parih istega ali nasprotnega spola, skupinah…